ISO 9001:2008

 

Mając na celu stałe umacnianie pozycji rynkowej HOFFMANN TRANSPORT w zakresie przewozów materiałów sypkich, postawiliśmy na system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, który zintegrowany został z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP i standardem paszowym GMP+ B.4.1Ustaloną Politykę Jakości pragniemy realizować poprzez:

 • stałe, systematyczne doskonalenie oferowanych usług transportowych,

 • ciągłe doskonalenie realizowanych procesów mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa zdrowotnego powierzonych artykułów spożywczych w procesie mycia i realizacji przewozów,

 • dbałość o fachowość i kompetencje pracowników poprzez stały planowy system szkoleń,

 • terminowe i bezpieczne wykonywanie przewozów,

 HOFFMANN TRANSPORT – Transport Materiałów Sypkich to:

 • jakość,

 • bezpieczeństwo,

 • solidność, dokładność i terminowość w wykonywanych przewozów.

Realizując przyjętą Politykę Jakości zobowiązujemy się stale doskonalić system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

GMP

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego pasz będących istotnym elementem łańcucha żywnościowego wdrożyliśmy i stosujemy system oparty na standardach GMP+. System dotyczy całego przedsiębiorstwa i zapewnia wysoki poziom usług transportowych, przyczyniając się do zaspakajania potrzeb klientów oraz spełnienia obowiązujących wymagań prawnych.Wdrożony system opiera się na następujących wymaganiach:

 • GMP+ Standard B 4.1 Animal Feed Road Transport,

 • Codex Alimentarius,

 • polskiego i unijnego ustawodawstwa w zakresie higieny artykułów żywnościowych oraz środków żywienia zwierząt.

HACCP / GMP / GHP

 

Działalność związaną z transportem artykułów żywnościowych objęliśmy systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP zgodnym z wymaganiami Codex Alimentarius. Przestrzeganie opracowanych i wdrożonych wymagań powyższego systemu przez naszych pracowników jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego transportowanych produktów.

 

U podstaw systemu HACCP leżą przyjęte przez naszą firmę zasady Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) i Higienicznych (GHP), związane z następującymi aspektami:

 • budynki, pomieszczenia i otoczenie firmy,

 • sposób transportu żywności,

 • nadzorowanie taboru oraz pozostałych maszyn i urządzeń,

 • procesy mycia i dezynfekcji,

 • szkolenia i higiena personelu,

 • gospodarka wodno – ściekowa,

 • postępowanie z odpadami.

Powyższe systemy zastały udokumentowane, a z prowadzonych działań prowadzone są regularne zapisy. Struktura dokumentacji oraz sposób prowadzenia zapisów zapewniają pełną identyfikowalność świadczonych przez nas usług. Opracowane i wdrożone założenia obejmują krajowe i europejskie wymagania prawne dotyczące transportu żywności.

SQAS

 

W trosce o transparentność naszych działań związanych z transportem środków chemicznych poddaliśmy się dobrowolnej i niezależnej ocenie bezpieczeństwa i jakości SQAS. Autorem i koordynatorem tego programu jest Europejska Izba Przemysłu Chemicznego (CEFIC), natomiast jego celem jest promocja standardów i procedur postępowania, które oprócz efektywności ekonomicznej kładą nacisk na aspekt społeczny i środowiskowy.System SQAS obejmuje m.in. następujące obszary naszej działalności:

 • zarządzanie firmą,

 • bezpieczeństwo,

 • ochrona zdrowia,

 • środowisko naturalne,

 • infrastruktura,

 • aspekty operacyjne,

 • jakość realizowanych usług.

Wdrożenie systemu SQAS jest informacją dla naszych klientów, że spełniamy międzynarodowe standardy bezpieczeństwa pracowników, otoczenia oraz środowiska naturalnego, przez co współpraca z nami obarczona jest minimalnym ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa transportu materiałów chemicznych.

Certyfikaty

Posiadamy również system zarządzania jakością ISO 9001:2008, GMP, HACCP oraz SQAS. Pojazdy w naszej firmie objęte są monitoringiem GPS który  umożliwia między innymi dokładniejsze planowanie oraz weryfikację wizyt u klienta. Każde auto wyposażone jest w skaner oraz nowoczesny komunikator dzięki któremu istnieje możliwość przesyłania dokumentów rozładunkowych już 5 minut po rozładunku towaru u klienta.

1990 © HOFFMANN TRANSPORT | 88-160 JANIKOWO | UL. PRZEMYSŁOWA 33 | KSIĘGOWOŚĆ TEL./FAX: 48 52 35 13 622 | SPEDYCJA TEL: 48 52 35 82 814 

WWW.HW.COM.PL | WWW.HOFFMANNTRANSPORT.PL | WWW.HOFFMANN.SILOLOGISTIC.PL | WWW.HOFFMANN.SILOLOGISTIC.DE | WWW.SILOLOGISTIC.PL | WWW.SILOLOGISTIC.DE